Suprema

Suprema

Suprema - Nhà lãnh đạo đã được chứng minh trong kiểm soát ra vào, thời gian & điểm danh và các giải pháp sinh trắc học.

Suprema là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp kiểm soát truy cập, chấm công, chấm công và sinh trắc học.
Bằng cách kết hợp các thuật toán sinh trắc học nổi tiếng thế giới với kỹ thuật vượt trội, Suprema đã giới thiệu những đổi mới cho ngành bảo mật trong những thập kỷ qua. Danh mục đầu tư phong phú của Suprema bao gồm hệ thống kiểm soát truy cập sinh trắc học, giải pháp chấm công & chấm công, máy quét vân tay trực tiếp, giải pháp xác thực di động và mô-đun vân tay nhúng. Suprema được vinh danh là 50 nhà sản xuất bảo mật hàng đầu thế giới và có mạng lưới bán hàng trên toàn thế giới tại hơn 140 quốc gia với thị phần số 1 về kiểm soát truy cập sinh trắc học trong khu vực EMEA.

Tìm hiểu cách Suprema xây dựng lòng tin thông qua đổi mới liên tục và tiến bộ công nghệ.