Miễn phí đổi trả

Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ trả hàng miễn phí cho các sản phẩm vì một số lý do không đáp ứng được mong đợi của khách hàng trong vòng 7 (bảy) ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất.

Bạn có thể tạo yêu cầu trả hàng ngay từ tài khoản khách hàng của mình.