Free Shipping

Đối với đơn đặt hàng 10 triệu trở lên

Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí bất kỳ sản phẩm nào có giá từ 10 triệu trở lên và yêu cầu khối lượng không quá 5kg cũng như kích thước không quá 60cm mọi mặt.

Ưu đãi này không áp dụng cho hàng hóa điện tử và các sản phẩm có khuyến mãi hoặc phiếu quà tặng giảm giá dưới 10 triệu.