Shared License Visual Studio Enterprise 2017 - 2022

Chia sẻ key bản quyền của Visual Studio Enterprise 2019 và Visual Studio Pro 2019

Visual Studio 2019 là một môi trường phát triển tích hợp, phong phú để tạo các ứng dụng tuyệt đẹp cho Windows, Android và iOS, cũng như các ứng dụng web và dịch vụ đám mây hiện đại. 

Features

 • Các công cụ và dịch vụ cho các dự án có quy mô hoặc độ phức tạp bất kỳ
 • C #, Visual Basic, C ++, Python, Node.js và HTML / JavaScript
 • Sprint planning
 • Phát triển Android Gỡ lỗi nâng cao, lập hồ sơ, kiểm tra tự động và thủ công
 • DevOps với triển khai tự động và giám sát liên tục 

What’s New

 • Cải thiện hiệu suất, độ tin cậy & Sửa một số lỗi cũng như các vấn đề bạn đã biết 

Microsoft Visual Studio Enterprise 2022 Features:

 • Thư viện đa nền tảng, Hỗ trợ bất kỳ nhà phát triển nào, bất kỳ ứng dụng nào và bất kỳ nền tảng nào.
 • Mới nhanh hơn và dễ dàng hơn với Xamarin .
 • Điều hướng mã, tái cấu trúc và sửa mã. nhóm cộng tác hiệu quả .
 • Các tính năng tạo đơn vị thử nghiệm. làm việc với hầu hết mọi mã .
 • Công cụ gỡ lỗi và lập hồ sơ. công cụ xác nhận phụ thuộc trực tiếp .
 • IDE nâng cao với năng suất vô song .
 • Unit testing, debugging and test experience.
 • Sửa lỗi mã điều hướng mã. hội nhập toàn diện, etc.

Kích hoạt bản quyền như thế nào?

 1. Cài đặt "vs_enterprise" hoặc "vs_pro" được cung cấp bởi link bên dưới
 2. Quan trọng: Cần có kết nối Internet để xác minh và cài đặt online
 3. Sau khi cài đặt thành công > bạn có thể ngắt kết nối internet tạm thời để kích hoạt (không ngắt kết nối vẫn kích hoạt được)
 4. Chạy ứng dụng > Vào help > Register product > paste key và Apply Unlock
 5. Thế là có bản quyền vĩnh viễn

Chú ý: Never Sign in > Click skip "OR" clik on “Maybe later” option.

Mọi thứ đã xong, Enjoy! Visual Studio 2019 đã có tất cả các tính năng của bản quyền Ent...

SQL Server 2017
---------------- 
Enterprise Core - 6GPYM-VHN83-PHDM2-Q9T2R-KBV83 
Developer - 22222-00000-00000-00000-00000 
Enterprise - TDKQD-PKV44-PJT4N-TCJG2-3YJ6B 
Standard - PHDV4-3VJWD-N7JVP-FGPKY-XBV89 
Web - WV79P-7K6YG-T7QFN-M3WHF-37BXC 

Visual Studio 2017

------------------- 
Enterprise:  NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF  |  N2VYX-9VR2K-T733M-MWD9X-KQCDF
Professional: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH |  4F3PR-NFKDB-8HFP7-9WXGY-K77T7

Test Professional: VG622-NKFP4-GTWPH-XB2JJ-JFHVF 
Enterprise: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
Professional: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

Visual Studio 2019 
--------------------------
Professional: NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y |  NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
Enterprise  : BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF |  KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

Sublime Text 3 Serial key build is 3176
----------------------------------------

> * Added these lines into  /etc/hosts 

127.0.0.1       www.sublimetext.com
127.0.0.1       license.sublimehq.com

> * Used the license key

----- BEGIN LICENSE -----
sgbteam
Single User License
EA7E-1153259
8891CBB9 F1513E4F 1A3405C1 A865D53F
115F202E 7B91AB2D 0D2A40ED 352B269B
76E84F0B CD69BFC7 59F2DFEF E267328F
215652A3 E88F9D8F 4C38E3BA 5B2DAAE4
969624E7 DC9CD4D5 717FB40C 1B9738CF
20B3C4F1 E917B5B3 87C38D9C ACCE7DD8
5F7EF854 86B9743C FADC04AA FB0DA5C0
F913BE58 42FEA319 F954EFDD AE881E0B
------ END LICENSE ------

Microsoft office professional Plus 2016 
----------------------------------------
NBCRJ-YJ94Q-T73WV-9PR4F-9W3VC
KNJPJ-YBFTR-42K6M-Y6FMX-BKM3P      
QQ34F-N3THK-CWTFJ-HD66X-8QK7C
8FDTG-TNM2Y-C9DF9-QQ9XX-V22X2
Y89NG-BWMGT-KJPT3-B326G-683VC


Visual Studio Enterprise 2019 Serial Key: BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF
Visual Studio Professional 2019 Serial Key: NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y

----------------
Visual Studio Enterprise 2017 Serial Key: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
Visual Studio Professional 2017 Serial Key: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

Visual Studio 2022 Serial Keys:
Enterprise: VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH
Professional: TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2JDownloads

Downloads | IDE, Code, & Team Foundation Server | Visual Studio

Downloads - Visual Studio Subscriptions Portal

Screenshots


Bình luận

Xếp hạng trung bình:
5.00 (3 đánh giá Tổng)
 • 5 sao
  3
 • 4 sao
  0
 • 3 sao
  0
 • 2 sao
  0
 • 1 sao
  0
Lọc các bài đánh giá với:
4 sao (0 đánh giá)
3 sao (0 đánh giá)
2 sao (0 đánh giá)
1 sao (0 đánh giá)
tuyệt vời
Nice
Thanks