ZKTeco

ZKTeco

ZKTeco Co., Ltd (sau đây gọi tắt là ZKTeco) là một doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu với xác minh sinh trắc học là kỹ thuật cốt lõi của mình. Trao quyền cho nền tảng phần mềm và Trao quyền cho nền tảng đám mây văn phòng thông minh ZKTeco, đồng thời cung cấp các dịch vụ tổng thể cho người dùng dịch vụ công toàn cầu, người dùng cấp doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

ZKTeco có khoảng 3.600 nhân viên trên toàn cầu, trong số đó có hơn 1.000 nhân viên R&D và 450 nhân viên nước ngoài. Doanh nghiệp sở hữu 14 công ty con và 29 chi nhánh ở Trung Quốc, và 38 công ty con ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và nước ngoài (Tính đến tháng 6 năm 2020).


ZKTeco có nhiều trung tâm phát triển, thiết kế và đổi mới ở Ấn Độ, Đông Quan, Hạ Môn và Đại Liên. Hiện tại, các kỹ thuật và thiết bị đầu cuối thông minh của ZKTeco đã được hầu hết 500 doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu áp dụng và hoạt động kinh doanh của ZKTeco đã bao phủ hơn 100 quốc gia và khu vực.


ZKTeco đã đạt được sự công nhận trên toàn cầu và được Tạp chí a & s chọn là một trong “50 công ty an ninh toàn cầu hàng đầu năm 2020” và được xếp hạng Top 14 toàn cầu, và vinh dự được HR bình chọn là “10 nhà cung cấp giải pháp HRMS hàng đầu 2019” Triển vọng Công nghệ và “30 Sáng kiến Công nghệ Hàng đầu 2019” của Bán hàng & Tích hợp Bảo mật. Năm 2015 và ZKTeco đã được trao “Giải thưởng Sáng tạo ESX” trong Hội chợ Triển lãm Bảo mật Điện tử 2015. ZKTeco đề cao tầm nhìn “Trách nhiệm, Chính trực, Thực dụng và Xuất sắc”, mong muốn thay đổi thế giới bằng công nghệ, đồng thời tạo ra một cuộc sống an toàn và khôn ngoan hơn và phát triển xã hội.