Hikvision camera password reset utility

Reset mật khẩu camera Hikvision online

Công cụ này sẽ tạo ra một password reset code mà bạn có thể sử dụng để đặt lại mật khẩu quản trị bị quên cho camera Hikvision.
(DVR version <= 3, Camera version <= 5.3.0)
Nhập số serial đầy đủ của camera hoặc đầu ghi Hikvision như trong Hikvision SADP tool:
Quan trọng: Ngày bạn nhập dưới đây khớp với đồng hồ của camera hoặc đầu ghi. Nhiều khả năng đó không phải là ngày hôm nay! Để biết camera hoặc đầu ghi của bạn nghĩ đó là ngày nào, hãy tắt nguồn bật lại, sau đó làm mới danh sách trong SADP và kiểm tra cột Thời gian bắt đầu.
Nhập 4 số của năm hiện tại camera hoặc đầu ghi:
Nhập 2 số của tháng hiện tại camera hoặc đầu ghi:
Nhập 2 số của ngày hiện tại camera hoặc đầu ghi:
reset code sẽ hiện ở dưới sau khi nhập xong và nhập ra ngoài.
Mã không được để trống Hikvision SADP tìm dòng Serial code có trong SADP tools. Camera hoặc đầu ghi sẽ so sánh ngày và giờ bên trong của nó với ngày và giờ bạn đã nhập ở trên. Số sê-ri và ngày trùng khớp hoàn toàn nếu không mã sẽ không hoạt động.