Hướng đến mục tiêu quản lý và giám sát phương tiện ra vào an toàn, tự động và chuyên nghiệp hơn. Kiểm soát lối vào / lối ra thông minh có thể đảm bảo đỗ xe hiệu quả, tự do mọi lúc & cải thiện trải nghiệm; Chúng tôi có tất cả các giải pháp chuyên nghiệp: giám sát tập trung nhiều địa điểm khác nhau trên một giao diện, các module mở rộng cho phép nâng cấp tổng thể. Giá cạnh tranh lành mạnh nhất!

Reward points

Save Money—Pay in Reward Points

When you purchase goods in our store, you get reward points.

You can use them at any time—we think that earned reward points shouldn’t expire, like it happens in some other stores.

See how many points you have

Use your reward points


When on the checkout page, enter the amount of reward points you want to spend in the field on the right. The sum you have to pay will be recalculated automatically.